Tìm việc hãng xưởng

Hiring CNC setup and programmers
Cần thợ sửa xe & smog check
Assembly, Machine Operator, Hand-solder
Shop sửa xe cần thợ máy có kinh nghiệm
Cần thợ máy kinh nghiệm hay helper
Cần thợ phụ lương cao
Cần thợ tiện sẽ training
Cần tuyển người lắp ráp

Bản so sánh

    Không có bản tin nào.
    Log in
    Email
    Password
    Quên password? Remind