Hướng dẫn - Người Việt ABC

USER GUIDE

Hướng Dẫn

nguoivietabc.com

Hướng dẫn đăng tin

Đăng ký tài khoản, đăng tin theo danh mục phù hợp.

Hướng dẫn tin cho thuê vacation

Đặt phòng, đăng cho thuê phòng, thuê nhà ngắn hạn, vacation.

Hướng dẫn quản lý tin

Chỉnh sửa thông tin, ẩn hoặc xóa tin, gia hạn tin, nâng tin ưu tiên. 

Hỗ trợ đăng tin

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc đăng tin, hãy liên lạc để được hỗ trợ.